Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

▎JNL胎盤素專家


品牌介紹


「日本天然物研究所」特別針對亞洲膚質設計,經過嚴謹的實驗反覆測試,研發出適合亞洲人使用的產品。

日本天然物研究所成立於19963月,專為知名品牌生產、研發新商品,擅長以先進的科技作為研究基礎,開發市場上稀有的保養品。

日本天然物研究所負責人三井社長具有醫學博士學位,帶領公司研究團隊開發新產品,活用雄厚的化妝品開發知識與經驗,充分發揮原料製造商的背景等優勢,嚴格遵守獨自設計的安全性標準和醫藥品級別的質量要求。

只使用好的成份,製作對皮膚有益的保養品,堅持無添加,無色素、無香精、無防腐劑等以「新鮮、高效能、無人工添加物」 生產保養品並引領趨勢,社長堅信時尚總會成為歷史,而優異的品質是永遠不褪的流行。